KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kişisel verileriniz hakkında haklarınız, hangi bilgileri topladığımız, bunları nasıl kullandığımız ve koruduğumuz hakkında bilgi edinmek için lütfen bu Gizlilik Bildirimi’ni okuyunuz.

Bu Gizlilik Bildirimi, YILDIRIM YAPI GRUBU ULUSLARARASI İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin web siteleri, uygulamaları veya işletmesi ve kontrolü altındaki diğer çevrimiçi ortamlar (toplu olarak “Web Sitesi”) aracılığıyla sizin hakkınızda toplayabileceği kişisel veriler için geçerlidir.

Veri Sorumlusu “YILDIRIM YAPI GRUBU ULUSLARARASI İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”’dir.

1.KULELİ EVLERİ Kimdir?

Kuleli Evleri, YILDIRIM YAPI GRUBU ULUSLARARASI İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait bir marka olup; proje ismi niteliği taşımaktadır. YILDIRIM YAPI GRUBU, 50 yıllık tecrübesi ile İstanbul’un birçok yerinde konut ve iş merkezleri üretmektedir.

 

İşbu web sitemiz haricinde www.yildirimyapigrubu.com ve www.kulelievleri.com sitelerimiz olup tüm bu siteler YILDIRIM YAPI GRUBU ULUSLARARASI İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iştiraklerine bağlıdır.

YILDIRIM YAPI GRUBU, aşağıda belirtilen ana alanlarda hizmet vermektedir:

 • Mühendislik ve İnşaat
 • Gayrimenkul
 • Ticaret

2.Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

Doğrudan: Kişisel verileri, bize kartvizitlerini veren kişilerden kişisel veriler almak, çevrimiçi formlarımızı doldurmak, Web Sitemize bilgi yüklemek, bizimle iletişime geçmek, haber bültenlerimize abone olmak, bize geri bildirim sağlamak, ev sahipliği yaptığımız toplantılara veya etkinliklere katılmak, ofislerimizi ziyaret etmek veya işe alım amaçlarıyla dahil olmak üzere çeşitli şekillerde doğrudan bireylerden elde edebiliriz. Kişisel verileri, örneğin bir iş ilişkisi kurarken, bir sözleşme yoluyla profesyonel hizmetler gerçekleştirirken veya ana makinedeki yazılım uygulamalarımız aracılığıyla doğrudan elde edebiliriz.

Dolaylı olarak: Bireyler hakkında kişisel verileri, işe alım hizmetleri, müşteri durum tespiti sağlayıcıları, analiz sağlayıcıları, kartvizit(ler) dâhil olmak üzere çeşitli kaynaklardan dolaylı olarak elde edebiliriz. Bu tür kişisel verileri abonelerimize ve bireylerimize daha iyi hizmet vermek, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek veya meşru menfaatlerimizi sürdürmek için kullanabiliriz.

Otomatik teknolojiler veya etkileşimler: Web Sitemizle etkileşimde bulunduğunuzda, ekipmanınız, tarama eylemleriniz ve kalıplarınız hakkında otomatik olarak teknik veriler toplayabiliriz. Web sitemizde topladığımız çerezleri yönetmenize ve sınırlandırmanıza izin verilmektedir. Bu kişisel verileri çerezler, sunucu kayıtları ve diğer benzer teknolojileri kullanarak toplamaktayız. Çerezlerimizi kullanarak diğer web sitelerini ziyaret ettiğinizde de sizinle ilgili teknik verileri alabiliriz.

3.Hangi kişisel veri kategorilerini topluyoruz?

Kişisel veriler veya kişisel bilgiler, bir kişi hakkında o kişinin tanımlanabileceği herhangi bir bilgi anlamına gelir. Kimliğin kaldırıldığı verileri (anonim verileri) içermez. Bir veri konusu, kişisel verilerin ilgili olduğu kişidir.

Bireyler hakkında aşağıdaki kişisel veri kategorilerini, bizimle doğrudan etkileşimler yoluyla veya müşteri bağlantıları aracılığıyla sağlanan bilgilerden, başvuru sahiplerinden, tedarikçilerimizden ve bu Gizlilik Bildirimi’nde açıklananlar da dâhil olmak üzere diğer durumlar aracılığıyla elde edebiliriz.

Kişisel veri: İş faaliyetlerimizi yürütmek için sıklıkla topladığımız kişisel verilerin listesi şöyledir:

 • İletişim bilgileri (örn; isim, şirket adı, unvan, iş ve cep telefonu numaraları, e-posta ve posta adresleri, IP adresi).
 • İnternet (örn; tarama geçmişi, arama geçmişi ve Web Sitemizle etkileşiminize ilişkin bilgiler).
 • Mesleki ayrıntılar (örn; iş ve kariyer geçmişi, eğitim geçmişi ve mesleki üyelikler).
 • Sigorta ve maaş planlama hizmetleri için aile ve lehtar bilgileri (örn; isimler ve doğum tarihleri).
 • Finansal bilgiler (örn; vergiler, banka bilgileri).
 • Bizden satın aldığınız ürünler ve/veya hizmetlerle ilgili ayrıntılar dâhil işlem verileri.
 • Bizden pazarlama hizmeti alma tercihleriniz dâhil pazarlama ve iletişim bilgileri.

Hassas kişisel veriler (veya ‘özel kategori’ kişisel verileri): Genellikle kendi çalışanlarımız dışındaki kişiler hakkında hassas veya özel kişisel veri kategorilerini toplamıyoruz. Bazı durumlarda YILDIRIM YAPI GRUBU çalışanlarımızın ve diğer üçüncü şahısların hassas kişisel verilerini işlemesi gerekmektedir. Bu tür kişisel verilerin bireyin kendisi tarafından ifşa edildiği veya bireyin açık rızasına sahip olduğumuz durumlar dışında, bu tür bir işlem yalnızca YILDIRIM YAPI GRUBU’nın bir işveren olarak haklarını ve yükümlülüklerini (iş sağlığı amaçları dâhil) kullanması, bireylerin hayati menfaatlerini koruması, yasal talepler tesis etmesi veya savunması halinde veya ilgili birey(ler)in açık rızası ile yapılmaktadır. Elde edebileceğimiz veya başka bir şekilde tutabileceğimiz hassas kişisel verilerin örnekleri şunları içerir:

 • Özel şahısların, kurumsal varlık hak sahiplerinin veya başvuru sahiplerinin ırkı, dini veya etnik kökenleri.
 • Potansiyel veya mevcut başvuru sahipleri hakkında cezai mahkûmiyet veya suç bilgilerini açığa çıkarabilecek olumsuz bilgiler.
 • İşyerine girişi izlemek ve personelimiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için güvenli bir ortam sağlamak için işlemenin gerekli olduğu sağlık verileri.

Teknik ve Kullanım verileri: İnternet protokolü (IP) adresi, oturum açma verileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı ve konumu, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu ve Web Sitemize erişmek için kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojileri içerir. Kullanım verileri, Web Sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızla ilgili bilgileri içerir.

4.Kişisel verileri işlemek için hangi yasal sebeplere dayanıyoruz?

İşimizi yürütmek, ürün ve hizmetlerimizi sunmak için kişisel verileri topladığımızda ve kullandığımızda aşağıdaki yasal sebeplere dayanabiliriz:

 • Sözleşme: Kişisel verileri, ilgili kişilere borçlu olduğumuz sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için (veya bir sözleşme yapmak için) işleyebiliriz.
 • Rıza: Kişisel verilerinizi bize sağladığınız sırada özgürce verilmiş olan rızanıza dayanabiliriz.
 • Meşru menfaatler: İşlemenin adil, makul ve dengeli olduğu ve sizin menfaatleriniz ve temel haklarınızın bu menfaatleri geçersiz kılmadığı değerlendirmemize dayanarak meşru menfaatlere dayanabiliriz. Bunlar şunları içerebilir:
  • Sizinle ve temsil ettiğiniz kuruluşla olan ilişkimizi yönetmek ve geliştirmek,
  • Tesislerimizin, Web Sitemizin ve diğer bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak (kötü niyetli, aldatıcı, hileli veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma ve bu faaliyetten sorumlu olanları yargılamak dâhil),
  • İstekleriniz, sorularınız ve yorumlarınız hakkında size cevap vermek ve sizinle iletişim kurmak,
  • İşimizi yürütmek, değerlendirmek ve geliştirmek,
  • Kurumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk taahhütlerimize uymak.
 • Yasal yükümlülükler: Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimizi veya zorunluluklarımızı yerine getirmek için kişisel verileri işleyebiliriz. Ayrıca, kendimizi, çalışanlarımızı ve ticari taraflarımızı dolandırıcılık ve diğer suç faaliyetlerine karşı korumak ve kolluk ve diğer düzenleyici kurumlarla işbirliği yapmak için.
 • Kamu yararı: Kişisel verileri, kamu yararına olan belirli bir görevi yerine getirilmesinde veya bize verilmiş resmi yetkinin kullanılmasında işleyebiliriz.
 • Hayati menfaatler: Bireyin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak için kişisel verileri işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizi, başka bir nedenle kullanmamız gerektiğini ve bu nedenin asıl amaç ile uyumlu olduğunu makul bir şekilde düşünmediğimiz sürece, yalnızca onları topladığımız amaçlar için kullanacağız.

Kişisel verilerinizi ilgili olmayan bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve bunu yapmamıza izin veren yasal sebebi açıklayacağız.

Kişisel verilerinizi bilginiz veya rızanız olmadan, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda yukarıdaki kurallara uygun olarak işleyebileceğimizi lütfen unutmayın.

5.Kişisel verilerinize neden ihtiyacımız var?

Lütfen YILDIRIM YAPI GRUBU’nın sizin tarafınızdan bize verilen veya Web Sitemizi ziyaretiniz vesilesiyle bize sağladığınız ve tarafımızdan toplanan herhangi bir veri ve bilgiyi ele alırken sorumlu bir şekilde ve gerekli özeni göstererek hareket edeceğinden emin olun. Ayrıca, Web Sitesini ziyaretiniz vesilesiyle YILDIRIM YAPI GRUBU’ya bağlanan ve tarafından toplanan herhangi bir veri ve bilginin aşağıdaki amaçlarla saklanabileceği, işlenebileceği veya aktarılabileceği de size bildirilmelidir:

 • YILDIRIM YAPI GRUBU’nın veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarının, mülkiyetinin ve güvenliğinin korunması;
 • Yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyulması;
 • Web Sitesi veya ziyaretçileri veya kullanıcıları hakkında istatistiksel toplu veri ve bilginin toplanması ve/veya sağlanması;

YILDIRIM YAPI GRUBU, açık izniniz olmadan kişisel verilerinizi ticari amaçlarla kullanmamayı, satmamayı veya üçüncü kişilere kiralamamayı taahhüt eder.

6.Pazarlama ve Stratejiler

Kişisel verilerinizi size özel teklifler, promosyonlar veya yeni ürünler ve hizmetler dâhil olmak üzere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında güncellemeler göndermek için kullanabiliriz (e-posta, kısa mesaj, telefon veya posta yoluyla).

Pazarlama iletişimi almaktan istediğiniz zaman vazgeçme hakkına sahipsiniz. Bu isteğiniz doğrultusunda lütfen bizimle iletişime geçiniz.

7.Kişisel verileri üçüncü şahıslarla paylaşıyor muyuz?

Kişisel verileri İstanbul, Türkiye’de bulunan sunucularda saklıyoruz.

Bilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü şahıslarla paylaşmayacağız. YILDIRIM YAPI GRUBU kuruluşları kişisel bilgilerinizi kendi aralarında paylaşabilir ve kişisel bilgilerinizi teknolojiye ve bilgileri kendi adlarına tutan ve işleyen profesyonel danışmanlar da dâhil olmak üzere diğer hizmet sağlayıcılarına ifşa edebilir. Her kuruluşun, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize ve veri koruma mevzuatımıza uygun olarak kişisel verileri koruması gerekir.

YILDIRIM YAPI GRUBU, yukarıda belirtilen yasal ve uygunluk amaçları için gerekli olduğuna iyi niyetle inanıyorsa, kişisel bilgilerinizi de ifşa edebilir. Bu amaçlar için hakkınızdaki bilgileri, örneğin, mahkemelere ve davadaki karşı taraflara, sigortacılara, polise ve diğer yetkili hükümet makamlarına ifşa edebiliriz.

Herhangi bir senaryoda, bilgileri paylaşmak ve karar verme sürecimizi belgelemek için yasal bir temele sahip olduğumuz ve bilgileri paylaşmak için yasal bir dayanağımız olduğu konusunda kendimizden emin olacağız.

Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlamak için kişisel verileri harici denetçilerle, yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uymak için kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlarla ve işimizin bir kısmının veya tamamının veya yeniden yapılanma sırasında potansiyel alıcılarıyla paylaşmamız gerekebilir.

8.Çerez kullanıyor muyuz?

Web Sitemiz çerez kullanabilir. Çerez, bilgisayarınızın sabit sürücüsüne yerleşmek için izin isteyen küçük bir dosyadır. Kabul ettiğinizde, dosya eklenir ve çerez web trafiğini analiz etmeye yardımcı olur veya belirli bir siteyi ziyaret ettiğinizde size haber verir. Çerezleri kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz. Çoğu web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak tercihiniz doğrultusunda genellikle tarayıcı ayarlarınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bu, Web Sitesinden tam olarak yararlanmanızı engelleyebilir.

Yasa gereği, Web Sitesinde sunduğumuz hizmetin çalışması için kesinlikle gerekli olmadıkça, izniniz olmadan bilgisayarınıza çerez yerleştiremeyiz.

İyileştirmeler yapabilmek için Web Sitemizin nasıl kullanıldığını izlemek adına Google Analytics kullanıyoruz. Google Analytics kullanımımız, Google’a IP adresinizi iletmemizi gerektirir (ancak başka bilgi vermez) – Google bu bilgileri bizim için site kullanım raporları hazırlamak adına kullanır, ancak Google bu bilgileri diğer Google hizmetleriyle de paylaşabilir. Özellikle Google, toplanan verileri kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir. İlgili bilgi için:

Kullandığımız çerezler hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen info@yyg.com.tr ile iletişime geçiniz.

9.Veri koruma haklarınız nelerdir?

Veri Sahibi Haklarınızı kullanmak isterseniz, başvuru formunu doldurup Paşa Mah. Hasret Cad. Bomonti Apt. 65/A Şişli İstanbul/Türkiye adresine posta yolu ile veya info@yyg.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamamıza ve bilgilere erişme veya diğer haklarınızdan herhangi birini kullanma hakkınızı sağlamamıza yardımcı olmak için sizden belirli bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu, kişisel verilerin, bunları almaya hakkı olmayan hiç kimseye ifşa edilmemesini sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Talepte bulunmak için herhangi bir ücret gerekmez. Koşullara bağlı olarak, diğer yasal gerekçelere dayalı olarak talebinizi yerine getiremeyebiliriz.

 • Erişim: Sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğimizi doğrulamamızı ve eğer öyleyse, daha spesifik bilgiler vermemizi isteyebilirsiniz.
 • Düzeltme: Hakkınızda yanlış veya eksik bilgi içerdiklerine inanıyorsanız, kayıtlarımızı düzeltmemizi isteyebilirsiniz.
 • Silme: Kişisel verilerinizi işleme onayınızı geri çektikten sonra veya ilk toplanma amacına artık ihtiyacımız kalmadığında bizden silmemizi isteyebilirsiniz.
 • İşleme kısıtlamaları: Kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, silmemiz yerine kullanımını kısıtlamayı tercih ederseniz veya bunları yasal bir hak talebi oluşturmanız, kullanmanız veya savunmanız için saklamamızı isterseniz, kişisel verilerinizin işlenmesini geçici olarak kısıtlamamızı isteyebilirsiniz. İşlemek için meşru gerekçeleri geçersiz kılıp kılmadığımızı doğrularken geçici bir kısıtlama uygulanabilir. Bu geçici işleme kısıtlamasını kaldırmadan önce sizi bilgilendirmemizi isteyebilirsiniz.
 • Veri taşınabilirliği: Bize kişisel verilerinizi verdiğiniz bazı durumlarda, teknik olarak mümkünse, bu kişisel verileri (yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde) doğrudan başka bir şirkete iletmemizi isteyebilirsiniz.
 • İzni geri çekme hakkı: Kişisel verilerinizi işlemek için daha önce belirli bir veya daha fazla amaç için vermiş olduğunuz rızanızı geri çekebilirsiniz. Bu durum, sizin onayınızı geri çekmeden önce gerçekleştirilen herhangi bir işlemin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Bu, size belirli ürün veya hizmetleri sağlayamayacağımız anlamına gelebilir ve bu durumda size bunu bildireceğiz.

Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin, kendinizi tanıtmak için yeterli bilgi sağlayın ve hangi hakkı kullanmak istediğinizi ve talebinizin ilgili olduğu diğer bilgileri bize bildirin.

10.Kişisel veri güvenliği ne olacak?

Kişisel verileri kaybolmaya, kötüye kullanıma, değiştirilmeye veya yok edilmeye karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal güvenlik politikalarını ve prosedürlerini uygulamaya koymuş bulunuyoruz. Kişisel verilerinize erişimin yalnızca bunlara erişmesi gereken kişilerle sınırlı olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Verilere erişimi olan kişiler, bu tür bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Kişisel verileri daha fazla korumak için takma ad verme, kimlik gizleme ve anonimleştirme teknikleri uygulayabiliriz.

Web sitemizin bazı bölümlerine erişiminiz varsa veya hizmetlerimizi kullanıyorsanız, kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı gizli tutmaktan sorumlu olmaya devam edersiniz. İnternet üzerinden veri aktarımının tamamen güvenli olmadığını lütfen unutmayınız. Kişisel verilerinizin güvenliğini korumaya çalışmak için elimizden gelenin en iyisini yaparken, sitemize aktarılan verilerinizin güvenliğini sağlayamaz veya garanti edemeyiz; herhangi bir aktarım riski size aittir.

11.Kişisel verileri ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel verileri, hizmetlerimizi sunmak, sizinle iletişim halinde kalmak ve tabi olduğumuz geçerli yasalara, düzenlemelere ve mesleki yükümlülüklere uymak için saklarız.

Kişisel verilerinizi belirtilen dönemlerin en uzun süresi boyunca sistemlerimizde tutacağız: (i) ilgili faaliyet veya hizmetler için gerekli olduğu süre boyunca; (ii) yasaların gerektirdiği herhangi bir saklama süresi boyunca; (iii) hizmetler ile ilgili olarak dava veya soruşturmaların ortaya çıkabileceği sürenin sonuna kadar.

Kişisel verileri bu amaçlara uygun olarak sakladığımız iş gereksinimi veya belirli yasal, düzenleyici veya sözleşmeye dayalı gerekliliklerin bir sonucu olarak farklı bir zaman çerçevesi uygulanmadıkça, bu tür kişisel verileri on (10) yıl boyunca saklarız.

12.Diğer web sitelerine bağlanıyor muyuz?

Bu Web Sitesi, yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla, YILDIRIM YAPI GRUBU tarafından herhangi bir şekilde bağlantılı olmadığı ve onunla bağlantılı olmadığı için YILDIRIM YAPI GRUBU tarafından kontrol edilmeyen diğer üçüncü taraf web sayfalarına da bağlantılar içerir. Bu nedenle YILDIRIM YAPI GRUBU, bu tür diğer üçüncü taraf web sayfaları için geçerli kişisel veri politikaları, gizlilik bildirimleri ve kullanım koşulları hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz ve ayrıca bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya içerdiği diğer mevcut materyallerin doğruluğu, gerçekliği, eksiksizliği veya kalitesi konusunda herhangi bir kontrol ve garanti sağlamaz. Ne kapsayıcılık ne de münhasırlık, bu tür üçüncü şahıs web sayfalarının veya sağlayıcılarının veya burada yer alan herhangi bir bilginin YILDIRIM YAPI GRUBU tarafından onaylanması veya zımni onayı anlamına gelmez.

13.Gizlilikle ilgili sorularınız veya endişeleriniz için kiminle iletişime geçebilirsiniz?

Bu Gizlilik Bildirimi veya kişisel verileri nasıl işlediğimiz hakkında sorularınız veya yorumlarınız varsa, lütfen yazışmalarınızı şu adrese yönlendiriniz: Paşa Mah. Hasret Cad. Bomonti Apt. 65/A Şişli İstanbul/Türkiye veya info@yyg.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderiniz. Gizlilikle ilgili bildirimlerinizi aldığımız tarihten itibaren 30 gün içinde size yanıt vermeyi hedefliyoruz.

Sizi Arayalım

Öncelikli seçim, ayrıcalıklı fiyat ve ödeme planı avantajı için lütfen formu doldurun.
This site is registered on wpml.org as a development site.